Nejlepší nadílka

Kateřina Tučková

Respekt - - Civilizace - www.Respekt.cz/audIo Autor je historik.

Jde čert, anděl a Mikuláš... Taky znáte nějakou veselou historku o téhle trojici? Tak si teď, dokud máme ještě v živé paměti prosincové radovánky, povíme jednu úplně novou.

Jde čert, anděl, Mikuláš a Kateřina Šedá uličkou vlaku a nekonvenční umělkyně oslovuje přítomné: Vážení cestující, protože advent má být hlavně časem rozjímání, využijme této cesty k zastavení a popřemýšlejme. O tom, koho máme rádi, za co bychom se měli omluvit nebo k čemu bychom se třeba měli přiznat. Mikuláš a jeho pomocníci jsou připraveni odměnit ty, kteří prostřednictvím svého telefonu někomu vyznají lásku, omluví se nebo se k něčemu přiznají. Pokud Mikuláši ukážete zaslanou omluvu, dostanete dvě lahve vína, za vyznání lásky dvě čokolády od anděla a od čerta, kterému ukážete zprávu s přiznáním k nějakému hříchu, pak dvě jízdenky do Německa a vstupenky do muzeí. O všechno se však musíte rozdělit se svým sousedem!

Jindy neteční cestující se po sobě rozpačitě rozhlížejí. Ale pak prsty prvních odvážlivců zarejdí po drobných klávesnicích a o chvíli později se dělí nejen o odměny, ale také o své příběhy. „Co jste napsal?“„Poprosil jsem o odpuštění matku svýho dítěte,“přiznává muž v kovbojském klobouku.

„A co vy?“obrací se vlídný anděl k postarší paní, která už nastavuje displej: „Milá Sofinko, omlouvám se, že tě vždy nedokážu přijmout taková, jaká jsi. V nitru cítím, že tvoje cesta je správná, jen je to pro mě těžké. Mám tě moc ráda.“

O kus dál předkládá Mikuláši telefon uzardělý mladík: „Luky, chci se ti omluvit, že jsem po tobě tehdy tak hnusně chtěl peníze, který jsem ti půjčil. Dlouho jsme se pak nebavili a mrzí mě to.“O nadílku v podobě vína se posléze dělí s usměvavou spolucestující a u toho to nekončí. V cílové stanici spolu odcházejí na další, tentokrát svařené na vánočních trzích.

Že je vám líto, že jste vydařenou akci v kulturním vlaku, který vypravila Národní galerie ve spolupráci s drážďanskou Staatliche Kunstsammlungen, propásli? A co novoroční předsevzetí, stihli jste? Že ne? To nevadí. Čert, anděl, Mikuláš a Kateřina Šedá znají řešení: prostě se pro jednou nezabývejte sami sebou a myslete na druhé. Napište někomu hezkou zprávu a celý váš následující rok se třeba bude odvíjet úplně jinak. Autorka je spisovatelka.

Pro mnohé levicové analytiky zůstávají dodnes politici jako Tony Blair v Británii či Gerhard Schröder v Německu zrádci tradičního programu levice. Přijali totiž liberální vysvětlení ekonomické stagnace, jemuž se jen snažili obrousit ostří individualismu, narušujícího soudržnost společnosti. Uvolnění závislosti stran na slábnoucích odborových organizacích, ochota restrukturalizovat systémy sociálního zabezpečení, tiché opuštění keynesiánských teorií či mizení třídní rétoriky znamenaly zásadní změnu v porovnání s postupy socialistů během poválečných dekád.

Viděno touto optikou neustálých změn jak ve společnosti, tak v programu a taktice sociální demokracie nejsou současné otřesy české i evropské levice ničím víc než šuměním vln, pod nimiž nedokážeme vidět mořské proudy, které je zrodily. Sociální demokraté se vlastně stále mohou cítit jako vítězové: Zaprvé proto, že programy jejich hlavních konkurentů na pravici prostupuje mnoho věcí tradičně připisovaných socialistům. Ačkoli nová pravice v posledních dekádách 20. století slibovala – ať již ústy Margaret Thatcher, Ronalda Reagana nebo u nás Václava Klause – dekonstrukci sociálního státu, nedokázala v žádné z evropských zemí významněji snížit sociální výdaje a omezit sociální standardy zabezpečované z veřejných zdrojů. Spory mezi levicí a pravicí se nyní vedou spíše o rozsah než o samu podstatu garance práva na společensky uznanou minimální kvalitu života.

Druhým důvodem ke spokojenosti může být fakt, že evropský sociální model počátku 21. století se blíží idejím socialistů z doby před sto lety podstatně více než představám jejich tehdejších konkurentů, inspirovaných konzervatismem či klasickým liberalismem 19. století. Pro ně by totiž dnešní míra přerozdělování, státní regulace a zásahů veřejné moci ve prospěch ideálu rovných šancí patrně byla jen těžko představitelnou noční můrou.

Otázkou přesto je, zda dokáže evropská levice reagovat na současné změny tak úspěšně, jako se jí to dařilo v minulosti. Společnost napříč kontinentem je rozštěpena globalizací a v Česku i transformací odstartovanou v roce 1990. Jsou-li výše popsané úvahy správné, pak úkolem sociálních demokracií je vytvořit novou přitažlivou vizi pro ty, kdo žijí s pocitem, že je všechny ty rychlé změny odsouvají na okraj a poškozují.

Kdysi sociální demokraté dokázali přesměrovat destruktivní energii proletariátu a přimět jej k tomu, aby vyměnil revoluci za podporu občanské společnosti, sociální jistoty a podíl na masovém konzumu. Podobně i dnes musí přijít s přitažlivou alternativou proti nabídkám uzavřené společnosti, chytře artikulovaným rozličnými odpůrci imigrace a zastupitelské demokracie, stejně jako proti svůdným utopiím zdánlivě neideologického řízení veřejných záležitostí metodami firemního managementu, na něž nemalá část českého voličstva v posledních volbách slyšela.

Obhajoba zájmů těch, kdo se cítí poškozeni globalizací a transformací, není neslučitelná s principy právního státu, ani s liberální demokracií. Právě na tomto poli se dokázala sociální demokracie během 20. století bezpečně etablovat. Řečeno metaforicky: Sociální demokrat s puškou v ruce nebude nikdy vypadat tak autenticky jako stoupenec nějaké lidové domobrany a stejně tak spílání nad útlakem Bruselu nikdy nebude od něj znít tak přesvědčivě jako z úst euroskeptiků. Historie ukazuje, že úspěch socialistickým stranám nezajišťovalo přebírání programů radikálních stran, ale formulování jejich životaschopných alternativ.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.