Voňavý vůdce

Citlivost na lidské pachy souvisí s politickou orientací

Respekt - - V Hlavě - TomአbRoLíK

Politika a emoce? To jsou věrní souputníci prověření dějinami, nespočtem předvolebních kampaní (a volebních výsledků). Nikdo nemůže s čistým svědomím popřít, že naše niterné naděje, strachy a sympatie hrají více či méně důležitou roli v utváření politických názorů. Ani ten, koho nechávají chladným plamenní vůdci lidu a v čele státu by nejraději viděl obrýlené technokraty. A co když půjdeme ještě dál, k biologii a našim tělesným reakcím? Jaký vliv má na naše politické postoje způsob a síla reakcí, jimiž naše tělo odpovídá na podněty, které vidí, slyší a cítí?

Mám na to nos

Větší, než bychom čekali, jak zjistili vědci ze Stockholmské univerzity. Ti z nás, kteří jsou citliví na lidské pachy, komu tělem projede vlna zhnusení při závanu moči, nečištěných zubů nebo jen nesprchovaného podpaží, mají větší sklon k pravicovému autoritářství, k touze po silném vůdci, pořádku a ochraně vlastního kmene před vetřelci zvenčí.

Autoři výzkumu k tomuto zjištění došli tak, že 750 dobrovolníků nejprve nechali vyplnit dotazník, v němž mimo jiné vyjadřovali míru souhlasu s tvrzeními typu „naše země potřebuje silného lídra, jenž vymýtí nemravné elementy, které v naší společnosti převažují“. Pak následoval jiný dotazník, ve kterém titíž respondenti na bodové škále popisovali míru znechucení při situacích, v nichž různě figurují nepříjemné pachy člověčenství. A ti, kdo sami sebe postavili na stranu větších citlivek, také s větší pravděpodobností inklinovali k „udržování společenských pořádků“.

Vysvětlení je podle badatelů v evoluci. Pocit zhnusení nás chrání před potenciálním nebezpečím. Zdá-li se nám něco odporné, mozek tím signalizuje, že bychom dotyčný předmět neměli například strkat do úst. Zhnusení nad výkaly, shnilým masem či slizem všeho druhu proto spojuje celé lidstvo. A odpor k pachům cizích lidí má ve vývoji lidského druhu podobný smysl aplikovaný na to, že neznámé lidské skupiny mohou přenášet neznámé choroby, na něž naše tělo není připravené.

Švábi a nemoci

„Evoluční vysvětlení“zní vzdáleně, ale strategie politicky vzývat zhnusení má v nedávné historii bohatou tradici a je dnes naopak velmi živá. „To nás učili – že nižší společenské vrstvy páchnou,“napsal v polovině třicátých let George Orwell.

Nacisté vykreslovali Židy jako nemocemi prolezlé škůdce, rwandskou genocidu v roce 1994 provázel obraz Tutsiů jakožto švábů. A všimněme si, jak často jsou ti druzí (Romové, uprchlíci) v tuzemských diskusích na sociálních sítích „špinaví“a „smradlaví“. Vyvolat hluboké vnitřní znechucení nad skutečným či domnělým nepřítelem je nutnou podmínkou k jeho porážce a zničení.

Milovníci uniformovaných milicí a pochodňových průvodů, lidé toužící odevzdat své životy do rukou všemocného šéfa a ti, kteří z klidu svého domova na internetových fórech věší všechny, kdo se od nich liší, by ovšem neměli experiment stockholmských výzkumníků brát jako vysvětlení či přímo omluvu. Tedy že jsou od přírody jaksi opatrnější, což je v osvědčené tradici evoluce lidského druhu.

Podle badatelů je vysvětlení pomocí lidských pachů jen částečné. „Efekt je to spíš jemný. Sklon k autoritářství vysvětluje zhruba z deseti procent,“řekl spoluautor výzkumu Jonas Olofsson. Každý má proto šanci se u volební urny vzepřít svému nosu – a zapojit rozum.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.