Prach(y) z kolumbie

Respekt - - Téma -

Základní jednotky, takzvané ’ndrines, jsou často v podstatě čistě rodinnými klany, v nichž je obtížné se zvenčí vyznat už jenom proto, že mají téměř všichni jejich členové stejné příjmení. Členem ’Ndranghety se zločinci díky této charakteristice organizace často vlastně „rodí“, na rozdíl od sicilské Cosy nostry, do níž se vstupuje po zdlouhavém „přijímacím řízení“. Tomu také odpovídá množství členů. Italská policejní zpráva z roku 1997 uvádí, že na Sicílii v tu dobu působilo 5500 aktivních příslušníků mafie, tedy zhruba jeden na každých 900 obyvatel ostrova. V mnohem menší Kalábrii se ale ve stejnou dobu podle téže zprávy věnovalo mafiánské živnosti okolo šesti tisíc ’ndranghetistů, zhruba jeden na každých 350 Kalábrijců. V epicentru mafiánské činnosti, městě Reggio Calabria, se poměr vyšplhal na jednoho člena ’Ndranghety na každých 130 spořádaných občanů.

Probourávat se v takto utkaném koberci vztahů do nitra organizace není snadné a v případě ’Ndranghety často selhávají i jinde osvědčené nabídky „kajícníkům“. Podle statistik italských soudů (upozornil na ně před několika lety týdeník Der Spiegel) „zradilo od devadesátých let do roku 2008 sicilskou mafii policistům zhruba tisíc jejích členů, v případě neapolské Camorry šlo dokonce o dvojnásobek. Zato kalábrijští mafiáni drží při sobě, „kajícníků“se mezi nimi ke stejnému datu našlo pouhých 42. Zrada v této organizaci znamená téměř vždy útok na vlastní pokrevní rodinu, tedy rodiče i vlastní děti. Podle některých komentátorů právě v tomto bodě spočívá velká síla kalábrijských spiklenců. Jak se ale z lokální zločinecké organizace stala metla Evropy? ’Ndranghetě nikdo dlouho nevěnoval pozornost prostě proto, že byla z tak bezvýznamného zapadákova.’Ndranghetisté vraždící konkurety třeba v německých ulicích jsou vlastně docela novým fenoménem.

Odpovědí je proměna ekonomické činnosti mafií. Jsou to původně v podstatě vyděračské spolky organizované podle

(oppedisano zatčen, 2010)

Spadla klec.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.