považujete se za vlastence? a podle čeho se dnes vlastenec pozná?

Respekt - - Anketa -

aleš opata generálporučík, náčelník generálního štábu ačr

Stejně jako ostatní vojáci považuji za čest i závazek, že mám českou vlajku na rameni, českého lva na baretu. Sloužím své zemi. Před sto lety českoslovenští legionáři stáli u vzniku Československa, v současnosti je armáda nejdůvěryhodnější institucí v České republice. Vážím si toho. Často jsem se setkával československými parašutisty – s Jaroslavem Klemešem, Josefem Černotou, Rudolfem Pernickým, Rudolfem Krzákem. Obdivoval jsem jejich skromnost, zásadovost, odvahu – a ryzí vlastenectví, k němuž je vedli jejich rodiče a učitelé. Viděl jsem, jaký vliv má příklad válečných hrdinů na vojáky o generace mladší. Láska k vlasti se neprokazuje slovy, ale skutky. Na tom se ani dnes nic nezměnilo.

václav marhoul scenárista a režisér

Vlastenectví podle mého názoru není vymezeno jen teritoriálně. Vlastenectví je o hodnotách. A těmi hodnotami jsou především úcta k životu, ke svobodě a k lidským právům. Vlastenectví je o volbě svobodně žít ve své zemi.

zuzana vuová manažerka v programu osn pro lidská sídla (un-habitat), nairobi, keňa

Pojem vlastenec se mi v postmoderní době příčí a nepoužívám ho, ačkoli ve světě hrdě hlásím, že jsem z Česka. Tento termín dnes spíše používají ti, kteří se snaží ospravedlnit svůj rasismus, xenofobii, strach ze všeho jiného a kteří viní jiné skupiny lidí z vlastních problémů. Národní identita a hrdost na svoje historické a kulturní dědictví je v pořádku, přesně o to přece usilovaly obrozenecké snahy v 18. a 19. století, ale nezaměňujme to s nadřazeností a uzavřeností před ostatními národy a zeměmi. Nebojme se poukázat na neduhy naší společnosti a konstruktivně je řešit. Než se tak stane, tak je těžké cítit se vlastenecky, když vám ostatní „slušní“vlastenci připomínají, že sem nepatříte.

adam plachetka operní pěvec

Za vlastence se považuji. Rovněž se ale cítím jako Evropan a vážím si faktu, že žijeme v době, kdy velká část našeho kontinentu funguje jako jeden celek, co se práce a cestování týče. Vlastenectví pro mě znamená národní hrdost, co nejlepší reprezentování naší země v zahraničí a šíření povědomí o ní, podporu českých výrobků a vůbec zájem o naši vlast.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.