Pravidelný výběr ze světových médií na Respekt.cz

Respekt - - Dopisy - Čtěte každý den PRavIdeLný výBěR ze světovýcH médIí. denní menu na www.ResPekt.cz

potvrzuje to, co mnoho lidí živících se psaním intuitivně cítí: používání podstatných jmen nás zpomaluje. Mozek totiž k jejich zformulování potřebuje více času.

Lingvisté Frank Seifart a Balthasar Bickel zkoumali stovky nahrávek spontánní lidské řeči v devíti odlišných jazycích. Byla mezi nimi angličtina a holandština, ale také exotické jazyky z amazonského pralesa, ze Sibiře, africké pouště Kalahari nebo dálného Tibetu. Vědci analyzovali, co se děje při vyslovování podstatných jmen a sloves. Nezkoumali, jak dlouho trvá tato slova vyslovit, zaměřili se na kratičký okamžik, který vyslovení každého slova předchází. A sledovali také slova předcházející slovesům a podstatným jménům, protože mozek se na jejich formulaci připravuje už během řeči.

A došli k překvapivému zjištění – ve všech devíti jazycích je řeč předcházející podstatnému jménu zhruba o 3,5 procenta pomalejší než proud řeči předcházející slovesu. V osmi z devíti jazyků je pak dokonce dvojnásobná šance, že mluvčí zařadí před podstatné jméno i krátkou odmlku nebo výplň typu „eee“či „mmm“. 9

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.