Živý mrtvý pařez

Respekt - - Civilizace -

a pódiu před zaplněným sálem zahajuje své vystoupení křehce působící blondýna v brýlích s tenkými obroučkami. „Dnes bych chtěla změnit způsob, jakým přemýšlíte o lese,“oslovuje publikum. Během přednášky se za jejími zády střídají fotografie vzrostlých stromů i vykácených holin, kořenů propletených v divokých, až tanečních kreacích, názorná infografika a také snímek obyčejné venkovní latríny stojící v lese u jezera.

Suzanne Simard popisuje výsledky svého více než tři desítky let trvajícího výzkumu – a posluchačům odhaluje fascinující svět skrytý pod povrchem v půdě lesa, kde probíhá intenzivní komunikace na „informační dálnici“, tvořené spletí kořenů a tenkých vláken hub. Vypráví o týmové spolupráci stromů při výměně živin, o mateřských stromech, které pečují o „mladé“rostoucí v podrostu, o pomoci okolních stromů nemocným jedincům, o fungování lesa coby propojeném organismu, jenž si předává varovné signály ve chvílích ohrožení... V závěru přednášky pak celý sál povstane a nadšeně tleská; zdá se, že cíle „přemýšlet o lese jinak“bylo dosaženo.

Inspirativní přednášku kanadské vědkyně a profesorky na University of British Columbia, s níž vystoupila v polovině roku 2016 na konferenci TED v kalifornském Long Beach, dosud na internetu zhlédly téměř tři miliony lidí. Obdobně populární jsou i knihy německého lesníka a ekologa Petera Wohllebena; bestselleru Tajný život stromů. Co cítí a jak komunikují – Objevování fascinujícího světa se v Německu prodalo více než půl milionu výtisků a byl přeložen do pětadvaceti jazyků včetně češtiny. Po dlouholeté práci v lesích a pečlivém studiu literatury Wohlleben dochází k obdobným závěrům jako Suzanne Simard: zástupce rostlinné říše bychom měli vnímat jako inteligentní organismy, jejichž chování a schopnost adaptace nejsou nahodilé, nýbrž vysoce sofistikované. Wohlleben v úvodu knihy vzpomíná na to, jak v době, kdy započal lesnickou dráhu, přistupoval k úvahám o „inteligenci“stromů nebo jejich případnému vnímání bolesti podobně jako řezník přemýšlející o pocitech zvířat. Když ale před lety narazil v jedné z rezervací starého bukového lesa v Porýní na zvláštně tvarované, mechem porostlé kameny, kolem nichž 60

xxx xxxxxxxxxxx Vzrostlé stromy pečují o potomky i o semenáčky jiných druhů.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.