Každý něco umí

Veronika Kováčová a Kateřina vondráková se znají už od základní školy a loni spolu založily projekt hero Clan. Tvoří v něm databázi expertů ochotných pomáhat v roli dobrovolníků neziskovým organizacím a s neziskovkami je propojují. Lovkyně hrdinů, tedy „h

Respekt - - Od Věci - IVANA SVOBODOVÁ / FOTO MILAN JAROŠ

Jak vás to napadlo? Veronika Kovářová: Už od základky jsme spolu různě dobrovolničily, na vysoké jsme pak pořádaly i svoje akce, jako benefiční koncerty nebo shánění hudebních nástrojů pro dětské domovy, u toho jsme se živily vesměs produkcí. A zjistily jsme, že neziskovky často víc než peníze potřebují lidi s nějakou dovedností, experty, kteří by jim občas zdarma poskytli svoje služby.

Kateřina Vondráková: Teď aktuálně máme zapsaných kolem 550 hrdinů, které propojujeme s neziskovkami. Nevadí lidem označení „hrdinové“? Pomáhat považují nejspíš za normální, když se vám hlásí.

Veronika: Pro nás jsou to hrdinové – že se zvedli z gauče a jsou ochotni něco dělat bez nároku na peníze. Jde o určitou nadsázku, nechceme tomu dávat tíhu nezisku, která je s tím občas spjatá, takové to „přes srdíčko“, takže jsme se shodli na tomhle trochu batmanovském stylu komunikace. V které expertní kolonce máte nejvíc „hrdinů“? Kateřina: Dost se to točí kolem marketingu, takže grafika, weby, PR, sociální sítě, psaní textů. To je zároveň oblast, v níž se na nás neziskovky s žádostí o experty obracejí nejčastěji. Konečně začínají přicházet na to, že nestačí jen cvičit psy nebo pomáhat potřebným, ale že o tom musí dát vědět světu.

Veronika: Dost často žádají třeba o konzultaci, jakým způsobem stavět strategii komunikace. Takže ji dostanou a domluvíme se na tom, že se na ně „hrdina“přijde podívat za dva měsíce, jak jim to funguje. A v které oblasti vám experti chybějí?

Veronika: Fundraising – získávání prostředků na činnost neziskovek.

Kateřina: Dobrý fundraiser toho mívá tolik, že už je sám rozdaný. Ale teď se nám zapsalo docela dost lidí, takže zas máme z čeho brát. Co když někdo nemá žádnou zvláštní dovednost, ale chtěl by pomáhat, může se k vám hlásit? Veronika: Myslíme si, že každý něco umí, lidé jen mají tendenci se podceňovat. Kateřina: Proto máme v přihlašovacím formuláři na webu i kolonku „co tě baví“, nejen „co umíš“. Často se tam nakonec objeví, co ten člověk opravdu umí a věnuje se tomu, jen to ze skromnosti nechce označit jako svůj um.

Veronika: Uplatnil se u nás třeba i trenér lyžování, učil děti s Downovým syndromem lyžovat. koho s kým propojujete právě teď?

Veronika: Kromě toho, že se nám podařilo za poslední týden propojit pět skvělých dobrovolníků s neziskovkami, jsme dnes dělaly svoje první školení pro neziskové organizace, jak pořádat charitativní akce, jak vytvořit rozpočet, harmonogram apod. A hned po tomto rozhovoru budeme řešit možnost spolupráce jedné chráněné dílny s firmami, rády bychom je k nim do dílny posílaly.

Kateřina: To je také cílem, propojovat firmy s neziskovkami. Firma může uspořádat v chráněné dílně v rámci teambuildingu třeba workshop, kde si vyrobí – jako v té, se kterou právě jednáme – krásné ručně dělané sešity. Vzhledem k tomu, že firmy běžně platí za často úplně nesmyslné teambuildingy, takhle si aspoň lidé něco vyrobí nebo se něco naučí, a neziskovka získá peníze. Vás dvě projekt Hero Clan uživí?

Veronika: Kdepak, my to děláme na půl úvazku a zdarma. Nějaké peníze byly spojené s oceněním v soutěži Social Impact Award, ale jinak na tuhle činnost nečerpáme ani korunu. Obě máme ještě jinou práci. Já dělám produkci pro Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava a občas na volné noze produkci audiovizuálních děl.

Kateřina: A já kromě Hero Clanu pracuji v digitální agentuře na tvorbu webových stránek jako projektový manažer. Naším snem je to, že budeme poskytovat placené služby komerčnímu sektoru – dostávat je blíž sektoru neziskovému. Spousta firem totiž hledá cestu, jak být společensky odpovědnými a prospěšnými, a těm to umíme celé vymyslet.

Veronika: A pokud najdeme i nějakého sponzora, donora, tak ho určitě bereme.

Kateřina: Protože tohle je zatím skutečně čistá nula, neziskovky samozřejmě za zprostředkování pomoci nic neplatí, a přitom nám to celé rychle roste pod rukama.

X

Roste nám to pod

rukama. (Zleva veronika Kováčová a Kateřina vondráková)

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.