Když Karkulka objevuje les

Respekt - - Kultura Literatura - Jan LUKavEC Autor je redaktorem časopisu iLiteratura.cz.

Mnozí myslitelé soudí, že informační technologie fatálně poškozují vztah lidí k přírodě, uzavírají je do umělého světa, kde pro zvířata není místo. Německý filozof a novinář Alexander Pschera (1964) naopak razí tezi, že digitální přístroje načaly nadějnější kapitolu vztahu lidí a zvířat. Po tzv. druhém internetu, internetu věcí, přichází třetí generace internetu, jenž propůjčuje hlas přírodě. S knihou sice není těžké polemizovat, přesto si zaslouží přečíst a ocenit za hledačství.

Tak jako internet lidí měnil společnost a internet věcí každodennost, proměňuje se podle autora s internetem zvířat jeden ze základních aspektů našeho světa – náš obraz o přírodě už není idealizující, nýbrž realistický. Konfrontuje nás s interakcemi mezi zvířaty a prostředím, v němž žijí, a postuluje tři nová práva zvířat. Každý živočich má právo na vlastní identitu, má právo, aby ho člověk znal a chránil – a také na to, aby ve svém životním prostředí nalezl optimální podmínky. Internet coby síť sice může připomínat ekologické systémy, ale autor silnými formulacemi zakrývá, že je stále především výtvorem člověka. Těžko mluvit o tom, že by byli aktivními subjekty a vědomě s námi komunikovali. Snad si to lze představit u psa, ale ne u divokého tvora, který si k nám nevytvoří vztah jen na základě toho, že jej pomocí do těla zabudovaných přístrojů budeme pozorovat. Navíc to je značný zásah do jeho života.

Nicméně knihu můžeme vnímat i jako uměleckou vizi, v níž autor reinterpretuje Červenou karkulku a hrdinka tu díky iPhonu nadšeně objevuje les. Přírodu nepojímá jako uzavřenou sféru, do níž se nemáme vměšovat, ale jako prostředí, jehož jsme součástí a do něhož stejně zasahujeme natolik, že některé druhy si bez naší pomoci založené na důkladné znalosti poradit nedokážou. Stejně tak může být kniha vodítkem, jak využívat techniku – zmocňovat se živočichů kolem nás, aniž je musíme chytat a napichovat na špendlíky.

Alexander Pschera: Internet zvířat. Nový dialog člověka s přírodou Přeložila Jiřina Kučerová. dauphin, 256 stran

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.