JiŘí MiTáčeK ředitel Moravského zemského muzea Brno

Respekt - - Anketa - K TémaTU víCE v RUbRICE KULTURa na STR. 49–51

Nemohu mluvit za kolegy z Národního muzea, ale pro velké národní instituce (tedy i naše muzeum s 6,5 milionu předmětů) je ochrana sbírek v případě ohrožení (nejenom požáru) klíčovou otázkou spojenou zejména s naplňováním Druhého protokolu Haagské úmluvy na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu. Od osmdesátých let 20. století máme vypracovánu priorizaci tzv. předmětů kategorie. A nejde pouze o známou Věstonickou venuši. Třeba cimélie literárněvědné sbírky (kupříkladu autografy Vítězslava Nezvala) jsou pro potřebu okamžité evakuace uloženy v bezpečnostním kufříku. K záchraně konkrétních „pokladů“jsou určeni kurátoři, přičemž osobně bych se staral zejména o bezpečné uložení předmětů na určeném shromaždišti – z bezpečnostních důvodů pochopitelně tajném.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.