Cyklista na chodníku

Respekt - - Dopisy - své doPIsy, názoRy a uPozoRnění na věcné cHyby PosíLeJte, PRosím, na doPIsy@ResPekt.cz

Respekt 35/2018 V Berlíně jezdím denně na kole do práce a dost často jsem ráda, že jsem tu štreku na kole vůbec přežila. Ve srovnání s jinými městy, obzvláště s Prahou, je Berlín cyklisticky vyspělý, ale zdaleka to není ráj cyklistů. Cyklistické stezky vedoucí po chodníku přes kořeny nebo chybějící dlažební kostky připomínají často spíše tankodrom a cyklista bez horského kola je nucen jet po silnici, kde si musí obhájit svůj prostor. Stezky vyznačené na okraji vozovky často blokují parkující auta. Auta odbočující vpravo ignorují, že cyklista má zelenou stejně jako auto. Pak jsou zde turisté, kteří s pohledem upřeným na svůj mobil páchají svými výpady do pruhu pro cyklisty pokusy o sebevraždu. I mezi cyklisty samotnými je to dost často boj doprovázený bezohledností a agresivitou frustrovaných jedinců.

markéta Pacltová, berlín

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.