Hver fjer­de nord­mand er i tvivl før valg

Berlingske Tidende - - NYHEDER -

Tviv­len blandt de nor­ske va­el­ge­re vok­ser før val­get til Stor­tin­get 11. sep­tem­ber. Na­e­sten en mil­li­on ved ik­ke, hvor de skal sa­et­te de­res kryds. Det vi­ser en må­ling fo­re­ta­get for NRK. Iføl­ge må­lin­gen er an­tal­let af tviv­le­re vok­set med 165.000 va­el­ge­re hen over som­me­ren til i alt 910.000. Der var 3,64 mil­li­o­ner stem­me­be­ret­ti­ge­de ved val­get i 2013, vi­ser tal fra Stor­tin­gets hjem­mesi­de. Den se­ne­ste me­nings­må­ling er dy­ster for Ar­bei­der­par­ti­et, som gik 4,6 pro­cent­po­int til­ba­ge på blot en uge. Kun 58 pro­cent af dem, som stem­te på par­ti­et ved det se­ne­ste valg, si­ger iføl­ge NRK, at de vil gø­re det igen. Re­ge­rings­par­ti­et Høy­re op­le­ver det sam­me.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.