Lol­land og Vor­ding­borg får mest hja­elp

Berlingske Tidende - - NYHEDER -

Lol­land Kom­mu­ne får 47 mil­li­o­ner kro­ner ek­stra, som skal gi­ve me­re luft til øko­no­mi­en, når bud­get­tet for na­e­ste år skal la­eg­ges. Der­med får kom­mu­nen den stør­ste bid af ka­gen med sa­er­tilskud, der for­de­les mel­lem van­ske­ligt stil­le­de kom­mu­ner. Øko­no­mi- og In­den­rigs­mi­ni­ste­ri­et har for­delt til­skud fra to pul­jer for i alt 516 mil­li­o­ner kro­ner, op­ly­ser mi­ni­ste­ri­et. Mens Lol­land Kom­mu­ne får godt ni pro­cent af mil­li­o­ner­ne, står Vor­ding­borg Kom­mu­ne som mod­ta­ger af den na­est­stør­ste pen­gepo­se – den in­de­hol­der 28 mil­li­o­ner kro­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.