Ret­tel­se

Berlingske Tidende - - NYHEDER -

Ber­ling­s­ke skrev tirs­dag i ar­tik­len »Ama­ger Fa­el­leds ven­ner fort­sa­et­ter kam­pen«, at den eng på Ama­ger Fa­el­led, hvor ud­vi­del­sen af Øre­sta­den med Øre­stad Fa­el­led Kvar­ter er plan­lagt, er fre­det. Det­te er ik­ke kor­rekt. Jor­den på om­rå­det har des­u­den ik­ke, som det frem­gik af ar­tik­len, va­e­ret urørt i 5.000 år. Om­rå­det har blandt an­det va­e­ret brugt til depo­ne­ring af jord. Re­dak­tio­nen be­kla­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.