Ka­rak­te­rer­ne be­står

Berlingske Tidende - - NYHEDER -

Som ud­gangs­punkt må højst 30 pro­cent af stu­di­e­ti­den be­døm­mes med be­stå­et/ik­ke be­stå­et. Re­sten af ti­den er prø­ver med me­re ka­rak­ter­belag­te. Studerende bli­ver be­dømt ef­ter 7-trin­s­ska­la­en, der blev ind­ført på vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­ser i au­gust 2007. Ska­la­en har syv trin: Den la­ve­ste ka­rak­ter er -3, mens den hø­je­ste ka­rak­ter er 12. Kil­de: Ud­dan­nel­ses­og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.