Com­pli­an­ce Agen­da 2017

Har din virk­som­hed det rig­ti­ge com­pli­an­ce-be­red­skab? Hør om er­fa­rin­ger i Nor­dea og Ram­bøll.

Berlingske Tidende - - NYHEDER - Til­meld dig her: Ber­ling­s­kes­hop.dk/com­pli­an­ce17

Vel­kom­men til se­mi­nar, hvor du får du ind­sigt i en ra­ek­ke af de va­er­k­tø­jer og pro­ces­ser, der kan styr­ke din virk­som­heds com­pli­an­ce-be­red­skab. Bliv in­spi­re­ret af er­fa­rin­ger­ne i Nor­dea og Ram­bøll, og få en op­da­te­ring om, hvil­ke krav der føl­ger med EU-per­son­da­ta­for­ord­nin­gen. Hør og­så in­si­de-hi­sto­ri­en om, hvor­dan Ber­ling­s­kes jour­na­li­ster af­slø­rer svin­del og lys­sky af­fa­e­rer.

THOMAS BRUN HANNE BAY Part­ner i De­loit­te, le­der af Risk Ad­visory Den­mark. Group Com­pli­an­ce Di­rector i Ram­bøll.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.