Kam­pen mod had på in­ter­net­tet

Berlingske Tidende - - NYHEDER -

Den ty­ske re­ge­rings for­bud mod links­un­ten.in­dy­me­dia.org er en del af en sta­dig me­re in­tens kamp mod ra­di­ka­le grup­pe­rin­ger og ha­de­fuld ta­le på net­tet i Tys­kland. I slut­nin­gen af ju­ni vedt­og for­bunds­da­gen en om­stridt lov, der på­la­eg­ger kon­cer­ner som Fa­ce­book og Twit­ter at slet­te bru­gero­p­da­te­rin­ger med »ulov­ligt ind­hold« in­den for 24 ti­mer. Ef­ter op­tø­jer­ne i Char­lot­tesvil­le i USA har en ra­ek­ke webhosting-fir­ma­er, her­un­der Goog­le, valgt at luk­ke en ra­ek­ke høj­re­ek­stre­mi­sti­ske hjem­mesi­der, her­un­der den ny­na­zi­sti­ske nyheds­si­de Daily Stormer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.