30 år med børns pro­ble­mer

Berlingske Tidende - - NYHEDER - Kil­de: Børns Vil­kår

I 1987/1988 var fa­mi­lie­ma­es­si­ge pro­ble­mer et em­ne i 53 pro­cent af sam­ta­ler­ne. I dag er det et em­ne i seks pro­cent af sam­ta­ler­ne. I de se­ne­re år er det ka­er­lig­hed og for­hol­det til ven­ner­ne, der er det mest til­ba­ge­ven­den­de em­ne. I 2013 be­gyn­der de skrift­li­ge sam­ta­ler at fyl­de me­re end de te­le­fo­ni­ske sam­ta­ler. Sam­ti­digt be­gyn­der di­gi­ta­le pro­ble­ma­tik­ker og­så at fyl­de me­re for børn på Bør­ne­Te­le­fo­nen. I de se­ne­ste år er der sta­digt fle­re, der for ek­sem­pel kon­tak­ter Bør­ne­Te­le­fo­nen om seksu­el­le kra­en­kel­ser på net­tet, eks­klu­sion og mob­ning på so­ci­a­le me­di­er, bil­led­del­ing uden samtyk­ke og ut­ryg­hed på net­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.