Froo­me kna­ek­ker ri­va­ler­ne i Vu­el­ta­en

Berlingske Tidende - - SPORTEN - Ritzau

Den ta­lent­ful­de bjer­gryt­ter Mi­gu­el Án­gel López (Asta­na) kør­te en af kar­ri­e­rens stør­ste sej­re ind på me­rit­lis­ten, da han vandt den hår­de 11. eta­pe af Vu­el­ta a Es­paña. Et par ki­lo­me­ter fra mål på den af­slut­ten­de stig­ning ryk­ke­de den 23-åri­ge co­lom­bi­a­ner fra den før­en­de Chris Froo­me (Sky) og Vin­cen­zo Ni­ba­li (Ba­hrain-Me­ri­da) og kom ale­ne til mål med et for­spring på 14 se­kun­der. Froo­me slut­te­de som to­er for­an Ni­ba­li, og bri­ten ud­byg­ge­de sin fø­ring, da hans na­er­me­ste kon­kur­ren­ter blev sat tid­li­ge­re. Ni­ba­li er nu num­mer to, et mi­nut og 19 se­kun­der ef­ter Froo­me.

De store ta­be­re var dog Cha­ves og Ro­che, som beg­ge mi­ste­de om­kring to mi­nut­ter til Froo­me. Cha­ves er på tred­je­plad­sen to mi­nut­ter og 33 se­kun­der ef­ter bri­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.