Min­des­ma­er­ker hu­sker os på hvidt over­her­re­døm­me

Berlingske Tidende - - OPINION - Col­son Whi­te­he­ad, for­fat­ter og vin­der af Pulitzer­pri­sen, i Kri­ste­ligt Dag­blad. Han har net­op va­e­ret i Dan­mark for at forta­el­le om sin ro­man »Den un­derjor­di­ske jer­n­ba­ne«, der hand­ler om sla­ve­ri­et.

Der er in­gen, der la­e­rer om hi­sto­rie fra monu­men­ter. Hi­sto­rie la­e­rer man i sko­len. Monu­men­ter­ne står der for at in­ti­mi­de­re sor­te. Man­ge af dem er rejst la­en­ge ef­ter bor­ger­kri­gen for at forta­el­le sor­te men­ne­sker, at de skal ken­de de­res plads. De min­des­ma­er­ker hand­ler ik­ke om hi­sto­rie, men om hvidt over­her­re­døm­me

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.