Nor­ges egen Hil­lary Cl­in­ton

Berlingske Tidende - - OPINION - Dag­bla­dets kom­men­ta­tor Ma­rie Si­mon­sen var­mer op til det nor­ske valg til Stor­tin­get 11. sep­tem­ber. Jo­nas Ga­hr Stø­re er le­der af Ar­bei­der­par­ti­et.

Jo­nas er i fa­re for at bli­ve Nor­ges Hil­lary Cl­in­ton. Han er nu gå­et over til at ta­le me­get om, hvad der er galt med mod­stan­der­nes po­li­tik, og hvor­dan de gør sam­fun­det kol­de­re. Va­el­ger­ne er sta­digt me­re op­ta­get af hvad Jo­nas Ga­hr Stø­re, Ar­bei­der­par­ti­et og en ny re­ge­ring vil gø­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.