Lars Møl­ler Pri­o­ri­te­ring

Berlingske Tidende - - OPINION -

Ban­de­kri­gen ra­ser på Nør­re­bro. Vi er end­nu ik­ke gå­et over til ga­de­kam­pe. Po­li­ti­ke­re be­ro­li­ges dog af rigs­po­li­ti­chef Jens Hen­rik Højb­jerg, der selv me­ner, at han har res­sour­cer nok til at hånd­te­re si­tu­a­tio­nen. Når sel­ve­ste che­fen si­ger så­dan, så kan vi for­stå det. for­står imid­ler­tid ik­ke de po­li­ti­ke­re, der brok­ker sig over, at po­li­ti­et ik­ke har tid til at ta­ge sig af ty­ve­ri­er, let­te volds­sa­ger og fore­byg­gen­de ar­bej­de. De to ting ha­en­ger nem­lig sam­men. Det kal­des på mo­der­ne sprog pri­o­ri­te­ring. Det er no­get, po­li­ti­et gør, når der ik­ke er nok res­sour­cer til at re­a­ge­re på al­le de po­li­ti­ske krav, der fy­ger dem om ører­ne. En stald­fi­dus er at an­sa­et­te fle­re po­li­ti­folk, men fra en be­slut­ning ta­ges, til den vir­ker, går der nog­le år. Indtil da må de nø­jes med at brok­ke sig.

Groft sagt

groft sagt ber­ling­s­ke.dk/sa­ti­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.