Edith Thin­gs­trup Lo­gisk ulig­hed

Berlingske Tidende - - OPINION -

Skat­te­mi­ni­ster Kar­sten Lauritzen er en mo­dig mand. Han tog »u«-or­det i sin mund, da han skul­le for­kla­re re­ge­rin­gens skat­teud­spil. »Den her re­form ska­ber ulig­hed, men det gør vi med åb­ne øj­ne,« sag­de Kar­sten Lauritzen. »Pro­ble­met i Dan­mark er, at alt for man­ge står uden for ar­bejds­mar­ke­det, og hvis vi ger­ne vil ha­ve fle­re truk­ket ind på ar­bejds­mar­ke­det, så gør vi det ved at be­løn­ne dem. Og når vi be­løn­ner folk, der ar­bej­der, så ska­ber vi ulig­hed.«

Se, det var jo lo­gik. Men lo­gik er ik­ke vel­set i Dan­mark, hvor ulig­hed per de­fi­ni­tion kan få mi­ni­stre i fed­te­fa­det. Of­fent­lig­he­den – her­un­der de rø­de jour­na­li­ster – fo­re­tra­ek­ker, at for­ø­gel­ser af ulig­he­den sker som den­gang, Met­te Fre­de­rik­sen var i re­ge­ring fra 2011 til 2015: Ik­ke med åb­ne øj­ne, men med luk­ke­de øj­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.