Pe­ter Ne­der­gaard Stør­rel­se be­ty­der no­get

Berlingske Tidende - - OPINION -

Ma­ri­an­ne Jel­ved kom for ny­lig i et in­ter­view i Jyl­lands-Po­sten ind på spørgs­må­let om ind­van­drin­gens stør­rel­se. Jour­na­li­sten spurg­te: »Men kan vi bli­ve ved med at ta­ge imod folk og så ba­re for­de­le dem rundt i lan­det?« Jel­ved sva­re­de her­til: »Vi har ta­get imod folk man­ge gan­ge i Dan­marks hi­sto­rie. Chri­sti­an IV trak hol­la­en­der­ne her­op, så vi kun­ne la­e­re at la­ve grønt­sa­ger. Og så vi­de­re.« (Det var Chri­sti­an II,

Bort­set fra, at Jel­ved ik­ke ved, at grønt­sa­ger er no­get, man dyr­ker, og ik­ke no­get, man la­ver, så af­slø­rer sva­ret og­så uvi­den­hed af di­men­sio­ner på an­den front, når hun ik­ke kan skel­ne hi­sto­ri­ske ind­van­drin­ger af nog­le få tu­sin­de til ak­tiv be­ska­ef­ti­gel­se fra nu­ti­dens ind­van­dring af hund­redt­u­sin­der til pas­siv of­fent­lig for­sør­gel­se.

red.)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.