Prins Hen­rik­kom­plek­set

Berlingske Tidende - - OPINION -

Med hen­vis­ning til Bri­ta Dals­gaards la­e­ser­brev 25. au­gust: »Ansvars­fø­lel­se i Kon­ge­hu­set« kan jeg til­fø­je, at jeg gan­ske bi­fal­der hen­des øn­ske om, at »dron­ning Mar­gret­he må le­ve la­en­ge end­nu som det sam­len­de midt­punkt for kon­ge­fa­mi­li­en.« Og­så jeg er stor be­un­drer af Dron­nin­gen og hen­des pligt­fø­lel­se, loy­a­li­tet og al­drig svig­ten­de si­tu­a­tions­for­nem­mel­se.

Man må i be­tragt­ning af prins Hen­riks uvil­je mod at ac­cep­te­re at va­e­re statsover­ho­ve­dets (sin hu­strus) un­der­såt (alt­så ik­ke li­ge­mand) hå­be, at Dron­nin­gen bli­ver den la­engst­le­ven­de af de to, idet man na­e­sten ik­ke tør fo­re­stil­le sig, hvor­dan han vil­le for­hol­de sig til at skul­le va­e­re sin søns un­der­såt. HEL­LE LYKKE JACOBSEN, KØ­BEN­HAVN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.