Skat­te­let­tel­se? Sa­enk moms­sat­sen

Berlingske Tidende - - OPINION -

Re­ge­rin­gens for­slag til fi­nans­lov kun­ne bru­ges til at over­ve­je en nedsa­et­tel­se af moms­sat­sen. Mom­sen blev i sin tid grad­vis for­hø­jet, til den nå­e­de 25 pct. Den er blandt de hø­je­ste i EU. Bø­ger, kul­tur og me­di­cin er om­rå­der, hvor der ydes til­skud med den ene hånd og op­kra­e­ves moms med den an­den hånd. Den hø­je moms er et in­ci­ta­ment til gra­en­se­han­del og sort ar­bej­de, der ja­evn­ligt snak­kes om at gø­re no­get ved. De po­li­ti­ske par­ti­er kap­pes om at vil­le til­go­de­se be­stem­te va­el­ger­seg­men­ter ved at nedsa­et­te top­skat, bund­skat og for­skel­li­ge punk­t­af­gif­ter.

Mit for­slag er at til­go­de­se al­le va­el­ge­re ved at nedsa­et­te mom­sen i

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.