Nej, EU – her be­st­m­me­er vi

Berlingske Tidende - - OPINION -

EU kra­e­ver, at Dan­mark skal op­gi­ve sin gra­en­se­kon­trol og ac­cep­te­re, at dybt kri­mi­nel­le, lom­me­ty­ve og men­ne­ske- og narkos­mug­le­re frit kan rej­se ind i lan­det og sa­et­te yder­li­ge­re pres på usik­ker­he­den, ban­de­kri­gen og kri­mi­na­li­te­ten. Jeg tror, vi er man­ge, der in­der­ligt hå­ber, re­ge­rin­gen sa­et­ter ha­e­le­ne i

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.