VELBEKOMME. FORD SATSER PÅ FØRERLØSE PIZZABILER TIL DOMINOS

Berlingske Tidende - - BUSINESS -

Selv­føl­ge­lig. Førerløse bi­ler til at le­ve­re din var­me pizza. Ford­fa­brik­ker­ne te­ster sam­men med Dominos Pizza mu­lig­he­der­ne for at byg­ge Ford Fu­sion-bi­ler, som fø­rer­løst kan le­ve­re pizza­er – fo­re­lø­big i en af­stand på om­kring 70 ki­lo­me­ter vest for bil­by­en De­troit i del­sta­ten Mi­chi­gan, skri­ver New York Ti­mes. Per­spek­ti­ver­ne er til at få øje på. Førerløse bi­ler, som le­ve­rer alt fra pak­ker og va­rer samt byg­ge­ma­te­ri­a­ler di­rek­te til byg­ge­plad­ser­ne. Ford for­ven­ter, at 2021 bli­ver det store gen­nem­brud­sår for bi­ler, der har hver­ken rat el­ler pe­da­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.