SVENSK TOPCHEF BLI­VER FY­RET – OG SCORER HI­STO­RISK STOR GEVINST

Berlingske Tidende - - BUSINESS -

Da den ame­ri­kan­ske me­di­ci­nal­kon­cern Mylan køb­te sven­ske Me­das, var en af de før­ste be­slut­nin­ger at fy­re Me­dastop­che­fen Jörg-Thomas Di­er­ks. Det var guld va­erd – for Di­er­ks. Den gyld­ne faldska­erm har iføl­ge avi­sen Da­gens In­du­stri en va­er­di på 179 mio. sven­ske kro­ner. Den stør­ste no­gen­sin­de i svensk er­hvervs­liv. Så for­står sven­sker­ne bed­re, hvor­for Di­er­ks varmt an­be­fa­le­de Mylans køb af Me­das. Di­er­ks er nu ar­bejds­fri frem til au­gust 2018.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.