Goog­le lan­ce­rer ny plan for sø­ge­re­sul­ta­ter

Berlingske Tidende - - BUSINESS -

De se­ne­ste syv år har tek­no­lo­gi­gi­gan­ten Goog­le va­e­ret i de eu­ro­pa­ei­ske myn­dig­he­ders sø­ge­lys, hvil­ket i ju­ni end­te med en re­kord­s­tor bø­de til Goog­le på 2,9 mia. dol­lar – rundt reg­net 18 mia. kro­ner. Som led i be­slut­nin­gen på­lag­de EU og­så Goog­le at re­vi­de­re si­ne søg­nings re­sul­ta­ter i slut­nin­gen af sep­tem­ber. AEn­drin­ger­ne skal ske for al­le eu­ro­pa­ei­ske lan­de, hvor Goog­le til­by­der sin ind­køb­stje­ne­ste. Tirs­dag frem­lag­de Goog­le pla­ner for, hvor­dan sel­ska­bet fremad­ret­tet vil hånd­te­re aen­drin­ger­ne.

»Kom­mis­sio­nen kan be­kra­ef­te, at de som k r ae ve ti kom­mis­sions­be­slut­nin­gen har mod­ta­ge­t­in­for­ma­tion fra Go og leo m, hvor­dan virk­som­he­den har til hen­sigt at sik­re over­ens­stem­mel­se med kom­mis­sions­be­slut­nin­gen in­den for den fa­ste frist,« si­ger en pres­se­tals­mand fra EU til Wall Stre­et Jour­nal.

Iføl­ge EU-Kom­mis­sio­nen må Goog­le selv be­slut­te, hvor­dan virk­som­he­den vil aen­dre sin tje­ne­ste,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.