Tid­li­ge­re an­sat i Skat sig­tet for be­stik­kel­se

Berlingske Tidende - - BUSINESS - Ritzau

Bag­mand­spo­li­ti­et har ud­vi­det sa­gen mod en tid­li­ge­re an­sat i Skat, der sig­tes for bed­ra­ge­ri med hen­syn til re­fu­sion af ud­byt­teskat. Nu sig­tes den 68-åri­ge mand og­så for at ha­ve la­det sig be­stik­ke af en ud­lands­dan­sker, som er hans go­de ven. Det er kom­met frem i et rets­mø­de i Østre Lands­ret ons­dag.

Over en ra­ek­ke gan­ge fik han i alt lidt over to mil­li­o­ner kro­ner af kam­me­ra­ten, og det er iføl­ge Statsad­vo­ka­ten for Sa­er­lig Øko­no­misk og In­ter­na­tio­nal Kri­mi­na­li­tet be­stik­kel­se. Den på­stå­e­de kri­mi­na­li­tet be­står i, at den 68-åri­ge skal ha­ve bed­ra­get det of­fent­li­ge ved fra sin nøg­lepost i Skat at sør­ge for, at kam­me­ra­ten ube­ret­ti­get fik ud­be­talt i alt 37 mil­li­o­ner kro­ner i re­fu­sion af ud­byt­teskat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.