Moo­dy’s til Ma­ersk: Be­tal af på lå­ne­ne

Berlingske Tidende - - BUSINESS - dvwe

Det er uvist om A.P. Møl­ler-Ma­ersk på­ta­en­ker at til­ba­ge­be­ta­le ga­eld med den øje­blik­ke­li­ge ind­ta­egt, som virk­som­he­den vil mod­ta­ge i for­bin­del­se med sal­get af Ma­ersk Oil. Det er på den bag­grund, at kre­dit­vur­de­rings­sel­ska­ber­ne Moo­dy’s og Stan­dard & Poor’s har sat A.P. Møl­ler-Ma­ersk på ob­ser­va­tions­li­sten.

Ma­ersk Oil er net­op ble­vet solgt til det fran­ske olie­sel­skab To­tal for 47 mia kr. Har A.P. Møl­ler-Ma­ersk ik­ke ta­enkt sig at betale de­le af sin ga­eld af med den nye ak­tie­ind­komst fra sal­get i 2018 og 2019, vil kon­se­kven­sen bli­ve et hak ned ad på kre­dit­vur­de­rin­gen til ni­veau­et Baa3, lød Moo­dy’s mel­ding.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.