Så­dan var kon­kur­sen

Berlingske Tidende - - BUSINESS -

OW Bun­ker var op­rin­de­ligt en del af Wrist Grup­pen, som blev købt af ka­pi­tal­fon­den Altor i 2007. Wrist blev split­tet op i to, hvoraf den ene del var OW Bun­ker. Olie­han­dels­sel­ska­bet blev sendt på bør­sen i marts 2014, men al­le­re­de syv må­ne­der se­ne­re be­gynd­te ske­let­ter­ne at va­el­te ud af ska­bet hos OW Bun­ker. To gan­ge på to uger ned­ju­ste­re­de man si­ne for­vent­nin­ger, men det var først i novem­ber 2014, at det gik helt galt. I novem­ber med­del­te OW Bun­ker først, at sel­ska­bet hav­de tabt 125 mio. dol­lar i dat­ter­sel­ska­bet Dy­na­mic Oil Tra­ding, mens man des­u­den hav­de haft et tab på 150 mio. dol­lar re­la­te­ret til sin ri­si­ko­af­da­ek­ning. Tre da­ge ef­ter den sid­ste med­del­el­se gik OW Bun­ker kon­kurs.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.