Schweizisk an­kla­ger mista­en­ker PSG-ejer for VM-be­stik­kel­se

Berlingske Tidende - - SPORTEN -

Rig­man­den Nas­ser al-Khelai­fi, der ejer fod­bold­klub­ben Pa­ris Saint-Ger­main, er un­der mi­stan­ke i en stor sag om be­stik­kel­se.

Statsankla­ge­ren i Schweiz mista­en­ker PSG-eje­ren for at va­e­re ind­blan­det i et for­søg på at sik­re sin me­die­kon­cern, Be­in Me­dia Group, TV-ret­tig­he­der­ne til VM i 2026 og 2030.

Det skul­le ske gen­nem be­stik­kel­se af den tid­li­ge­re ge­ne­ral­se­kre­ta­er i Det In­ter­na­tio­na­le Fod­bold­for­bund (FI­FA), Jero­me Valcke, der blev fy­ret i ja­nu­ar 2016.

To an­dre per­so­ner, der­i­blandt en chef hos Be­in Me­dia Group, er in­vol­ve­ret i sa­gen.

Jero­me Valcke blev af­hørt tors­dag i Schweiz, ef­ter at ejen­dom­me i Frank­rig, Gra­e­ken­land, Ita­li­en og Spa­ni­en er ble­vet ransa­get i en fa­el­les eu­ro­pa­ei­sk po­li­ti­ak­tion.

Sa­gen blev ind­ledt 20. marts, men mi­stan­ken er ble­vet holdt hem­me­lig frem til den­ne uge.

43-åri­ge Nas­ser al-Khelai­fi, der kom­mer fra Qa­tar, ejer PSG og er grund­la­eg­ger af Be­in Me­dia Group.

Si­de­lø­ben­de med den nye sag ka­em­per Jero­me Valcke i øje­blik­ket for at få om­stødt en tiårig ude­luk­kel­se fra al fod­bold hos Den In­ter­na­tio­na­le Sport­s­dom­stol (CAS).

Valcke blev ude­luk­ket af FI­FA på grund af en bil­letskan­da­le i for­bin­del­se med VM i 2014 i Bra­si­li­en.

ritzau

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.