I mor­gen

Fød­sels­da­ge

Berlingske Tidende - - NAVNE -

So­lo­dan­ser Gre­gory De­an, 33. - Skat­te­mi­ni­ster, MF Kar­sten Lauritzen, 34.

HSan­ger, sangskri­ver, pla­de­sel­skabs-MD Ti­na Di­ck­ow, 40. - Kok Lou­isa Lor­ang, 41. - Sku­e­spil­ler Ken Ved­se­gaard, 45. - Journalist Ni­els Chri­sti­an Jung, 47. - Dres­sma­ker Jo­hn­ny Ale­xan­der Wi­ch­mann, 49.

HGra­fisk de­sig­ner Carl-H-K Za­kris­son, 54. - Besty­rel­ses­for­mand Hen­rik Leth, 56. - Di­rek­tør Jes­per An­drea­sen, 56. - Ad­vo­kat (H) Ka­ren-Mar­gret­he Sche­bye, 58. - Di­rek­tør Fred­dy Knud­sen Lip­pert, 59.

HForsk­nings­di­rek­tør Jør­gen Dre­jer, 62. - Pro­fes­sio­nel dan­se­in­struk­tør An­ne-Mar­gret­he Laxholm, 66. - Di­rek­tør, ci­vil­in­ge­ni­ør Hen­rik Kyvs­gaard, 67. - Fo­to­graf Keld Navn­toft, 67. - An­tik­vi­tets­hand­ler Bjørn Wan­dall, 68.

HSe­ni­or kon­su­lent Iver Aren­dal Lar­sen, 70. - Adm. em­bedsla­e­ge Knud Brinkløv Jen­sen, 72. - Dom­mer Tin­ne Tho­mas­sen, 72. - Ma­ler Ni­els Strø­bek, 73. - Pro­fes­sor, over­la­e­ge, dr.med. Gorm Bo­je Jen­sen, 73. - Fhv. rigs­ar­ki­var, for­fat­ter, dr.phil. Johan Pe­ter No­a­ck, 74. - Kun­stauk­tions­le­der Jes­per Bruun-Ras­mus­sen, 75. - Pro­fes­sor emer. Erik W. Thul­strup, 76. - Pi­a­nist, mu­sik­pa­e­da­gog In­grid Jo­han­ne Hvid­berg-Han­sen, 77. - Ad­vo­kat Bent Lauritzen, 77. Ho­te­le­jer Ri­chard Byr­dal, 77.

HFhv. kon­tor­le­der In­ga Ki­strup, 80. - Fhv. for­bru­gerom­buds­mand, cand.jur. Ha­gen Jør­gen­sen, 81. Fhv. rek­tor, cand.mag. Ivar Berg-Sø­ren­sen, 82. - Ar­ki­tekt In­ge Krab­be Vester­holt, 89.

HChair­man Jørn Ejvind Jen­sen, 91.

H

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.