Edith Thin­gs­trup Kvin­der i krig

Berlingske Tidende - - OPINION -

Kvin­der er fre­de­li­ge, ma­end er vol­de­li­ge af na­tur, me­ner Po­li­ti­ken-de­bat­tø­ren Emil Slo­th An­der­sen, der og­så ar­bej­der for Det Ra­di­ka­le Ven­stre som stu­den­ter­med­hja­elp. »Fe­mi­ni­sten Ca­rol Co­hn har af­slø­ret, hvor­dan de krigs­li­der­li­ge for­svars­ge­ne­ra­ler, som Trump nu sty­rer, dyr­ker en per­ver­s­lig­gø­rel­se af krig. De snak­ker lystigt om de­res sto­re mis­si­ler,« for­kla­rer Emil Slo­th An­der­sen, som me­ner, at vi dyr­ker en fe­tich for hand­le­kraf­ti­ge, sta­er­ke ma­end som Na­po­leon, Bis­marck og Gor­batjov. »Vi el­sker kri­ge, der er star­tet for ma­end af ma­end imod ma­end.«

Og så ud­for­drer Emil Slo­th An­der­sen Po­li­ti­kens la­e­se­re: »Kan du na­ev­ne blot tre kvin­der, der har star­tet en krig? Na­ep­pe.«

ta­ger ud­for­drin­gen op: In­dira Gand­his krig mod Paki­stan i 1971. Mar­ga­ret That­chers krig mod Ar­gen­ti­na i 1982. Og Mar­gret­he Ves­ta­gers krig mod Hel­le Thor­ning i re­ge­ring­s­år­e­ne 20112015. Det bur­de selv en fe­mi­ni­stisk ra­di­kal tø­sed­reng da kun­ne hu­ske.

Groft sagt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.