Du ska­ber selv pro­ble­mer­ne, Ka­bell

Berlingske Tidende - - OPINION -

At til­la­de cyk­li­ster at kø­re i beg­ge ret­nin­ger i Kron­prin­ses­se­ga­de i Kø­ben­havn er den ene­ste løs­ning i for­la­en­gel­se af den ny­ligt an­lag­te cy­kel­sti i Bre­mer­holm i ret­ning mod nord­vest. Men at ven­de bil­tra­fik­ken i Kron­prin­ses­se­ga­de, er det sam­me som at af­vik­le bå­de Bre­mer­holm og Lyng­by­vej­en/Nør­re Al­lé som tra­fi­kå­rer i by­en.

Hvor­for flyt­ter der 100.00 til Kø­ben­havn hvert år, Mor­ten Ka­bell? Har det mon no­get at gø­re med, at det ef­ter­hån­den er

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.