Kendt re­stau­ra­tør sig­tet for bed­ra­ge­ri med kød og fisk

Berlingske Tidende - - BUSINESS -

Ons­dag for­mid­dag blev en 37-årig kendt mand­lig re­stau­ra­tør fra det kø­ben­havn­ske ca­fe­liv ar­re­ste­ret og frem­stil­let i grund­lovs­for­hør ved dom­mer­vag­ten i Kø­be­havn. Restau­ra­tø­ren har iføl­ge po­li­ti­et bed­ra­get en ra­ek­ke le­ve­ran­dø­rer, som har le­ve­ret fø­de­va­rer til hans re­stau­ran­ter for me­re end fem mio. kro­ner. For­hø­ret ske­te bag luk­ke­de dø­re med hen­vis­ning til, at en med­sam­men­s­voren fort­sat er ef­ter­søgt.

Der blev des­u­den ned­lagt nav­ne­for­bud i sa­gen, og Ber­ling­s­ke kan der­for ik­ke op­ly­se re­stau­ra­tø­rens iden­ti­tet el­ler nav­net på de ca­fe­er, han har va­e­ret in­vol­ve­ret i.

»Det er kor­rekt, at der er ta­le om bed­ra­ge­ri, men da grund­lovs­for­hø­ret hol­des for luk­ke­de dø­re, kan vi ik­ke ud­ta­le os na­er­me­re om sa­gen,« sag­de po­li­ti­in­spek­tør ved Kø­ben­havns Po­li­ti, Tor­ben Svar­rer ons­dag. Sig­tel­sen mod restau­ra­tø­ren går på 14 an­kla­ge­punk­ter for groft bed­ra­ge­ri og for­søg på bed­ra­ge­ri for i alt 5.091.285,25 kro­ner. Straf­fe­ram­men for bed­ra­ge­ri af sa­er­lig grov ka­rak­ter er op til ot­te års fa­engsel.

hhol

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.