Nil­fisk-for­mand vil fort­sa­et­te op­købsj­agt med ak­tier

Berlingske Tidende - - BUSINESS -

Nil­fisk skal fort­sa­et­te med at støv­su­ge mar­ke­det for op­køb­seg­ne­de kan­di­da­ter, og frem­over bli­ver det mu­ligt at be­ta­le med ak­tier, ef­ter at sel­ska­bet tors­dag hav­de de­but på Nas­daq i Kø­ben­havn som selv­sta­en­digt børsno­te­ret sel­skab. Og­så på an­dre om­rå­der end op­køb ser sel­ska­bets besty­rel­ses­for­mand, Jens Due Olsen, for­de­le i sel­ska­bets børsno­te­ring.

»For det først tror jeg, at det ud­lø­ser en mas­se ener­gi, når man hver dag kan gå ind på sit ar­bej­de og se dags­for­men på sel­ska­bet i form af en ak­tie­kurs. Man kan og­så bru­ge he­le ak­tie­mar­ke­det til at ska­er­pe salgs- og mar­ke­ting­pro­fi­len på sin virk­som­hed. Man får et yder­li­ge­re vå­ben i ar­se­na­let,« si­ger han. »Og så er der og­så vig­tigt i for­hold til op­køb. Dem har vi al­tid be­talt med kro­ner og øre, alt­så med kon­ta­ner, og nu kan vi frem­over og­så be­ta­le ved at ud­ste­de ak­tier,« si­ger Jens Due Olsen til Ritzau Fi­nans.

Ritzau Fi­nans

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.