Fa­ce­book og Ap­ple ue­ni­ge om at luk­ke vir­ke­lig­he­den ude

Berlingske Tidende - - BUSINESS -

Al­le gør klar til at for­la­de vir­ke­lig­he­den – men Fa­ce­book gør det me­re end Ap­ple. Hvor Fa­ce­book-stifter og -top­chef Mark Zuck­er­berg for­ven­ter, at en mia. bru­ge­re ver­den over på et tids­punkt vil ka­ste sig ind i den vir­tu­el­le ver­den, sag­de Ap­ple-top­chef Tim Cook på et mø­de på Uni­ver­si­ty of Ox­ford, at han ik­ke er sa­er­ligt en­tu­si­a­stisk, når det kom­mer til den vir­tu­el­le vir­ke­lig­hed, VR. At gi­ve folk bril­ler på og luk­ke dem in­de i et vir­tu­elt uni­vers ri­si­ke­rer at iso­le­re dem fra om­gi­vel­ser­ne. I ste­det fo­re­tra­ek­ker han den ud­vi­de­de vir­ke­lig­hed – »aug­men­ted re­a­li­ty« el­ler AR – hvor et di­gi­talt, gra­fisk lag og det, som man fak­tisk ser, la­eg­ges sam­men, så man ik­ke ude­luk­ken­de ser com­pu­ter­ge­ne­re­re­de bil­le­der for si­ne øj­ne.

Th.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.