Høg­sted bø­jer ik­ke af i stormen

Berlingske Tidende - - BUSINESS -

Coop-top­le­del­sen i Al­bert­slund er kom­met un­der be­skyd­ning, bå­de in­de­fra og ude­fra. Midt i den storm står top­che­fen som gos­sip­per­ne tid­li­ge­re har sendt ned på uge­li­sten på grund af skuf­fen­de øko­no­mi­ske re­sul­ta­ter.

Nu får Høg­sted så op­bak­ning fra Gos­sip-vind­bøjt­ler­ne. Hvor­for? For­di han for­sva­rer si­ne ide­er og sin stra­te­gi med at få pla­ce­ret Coop i den nye vir­ke­lig­hed – frem for at gå i fly­ver­skjul. Respekt for det.

For no­gen er det en unø­dig kon­fron­ta­tion, for an­dre – og­så gos­sip­per­ne – er det en nød­ven­dig­hed, hvis Coop-kon­cer­nen ik­ke skal bli­ve kon­kur­re­re­ret bag af dan­sen i den »ba­e­re­dyg­tig­heds­vir­ke­lig­hed«, som alt­så ik­ke er en frem­tids­vi­sion, men nu­tids­re­a­lis­me.

Men hovsa: Kan Coop så ha­en­ge sam­men og­så frem­over og fin­de en fa­el­les­na­ev­ner for de 1.100 sto­re og små bu­tik­ker un­der an­dels­pa­raply­en? Må­ske, må­ske ik­ke.

Set ude­fra kun­ne det ty­de på, at Coop har brug for at få ren­set luf­ten in­ter­nt i ba­ge­ri­et. Den luftrens­ning vil na­ep­pe gå stil­le af.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.