Dan­ske Banks hvid­va­sk­sag vil ik­ke dø

Berlingske Tidende - - BUSINESS -

Det er ik­ke, for­di man nød­ven­dig­vis el­ler top­chef Men det er sva­ert ik­ke at hi­ve Tho­mas Bor­gen ind på li­sten igen ef­ter en uge, hvor nye af­slø­rin­ger om ban­kens mang­len­de ind­gri­ben over for hvid­va­sk­ning har rejst nye al­vor­li­ge spørgs­mål til ban­kens og le­del­sens ev­ne til at dri­ve Dan­ske Bank kor­rekt. Det kul­mi­ne­re­de for­le­den, hvor en fransk myn­dig­hed rej­ste sig­tel­se mod Dan­ske Bank i for­bin­del­se med tid­li­ge­re over­førs­ler af 15 mio. eu­ro – me­re end 110 mio. kr. – fra Dan­ske Banks esti­ske af­de­ling til kun­der i Frank­rig. En sig­tel­se er en me­get kon­kret ting. Og det er selvsagt en ska­er­pel­se, som bank og le­del­se må ta­ge uhy­re al­vor­ligt – og­så for­di det kan fø­re til yder­li­ge­re sig­tel­ser an­dre ste­der, hvor Dansk Bank-kun­der har brugt den esti­ske af­de­ling til at hvid­va­ske mil­li­o­ner. Tho­mas Bor­gen har sat gang i en om­fat­ten­de in­tern un­der­sø­gel­se. Det er åben­lyst til­tra­engt.

skal

bli­ve ved med at slå løs på Dansk Bank

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.