Emi­nem ven­der vredt til­ba­ge

Mu­sik

Berlingske Tidende - - KAEMPE GUIDE TIL KULTURNATTEN -

»The Re­al Slim Sha­dy«, bed­re kendt som den ame­ri­kan­ske rap­per Emi­nem, er på vej til­ba­ge. Han har ne­top ud­sendt en ny sing­le »Campaign Spe­ech«, hvori han lan­ger ud ef­ter Do­nald Trump og de po­li­ti­be­tjen­te, der var in­vol­ve­ret i dra­be­ne Eric Gar­ner og Tray­von Mar­tin, som var mas­sivt om­talt i bå­de dan­ske og uden­land­ske me­di­er. To­nen er rå, når Emi­nem vris­ser af mag­tin­stan­ser­ne på det ot­te mi­nut­ter lan­ge num­mer. Ud­over at ha­ve ud­sendt den nye sing­le med­del­er rap­pe­ren, der går un­der det bor­ger­li­ge navn Mars­hall Mat­hers, på Twit­ter, at han ar­bej­der på et nyt al­bum. Det gør han med or­de­ne: » Don’t wor­ry I’m wor­king on an al­bum! He­re’s so­met­hing me­anwhi­le!«.Se­ne­ste pla­de fra rap­pe­ren er »The Mars­hall Mat­hers LP 2« fra 2013. MBG

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.