01 Bud­dhis­me og me­di­ta­tion

I af­ten er der Kul­tur­nat i Kø­ben­havn – AOK gu­i­der dig på de na­e­ste si­der til en af­ten i kul­tu­rens tegn. Re­li­gion og historie

Berlingske Tidende - - KAEMPE GUIDE TIL KULTURNATTEN -

Kul­tur­nat­ten er en glim­ren­de mu­lig­hed for at snu­se til mil­jø­er, man må­ske ik­ke kom­mer i til dag­ligt. Den­ne af­ten kan man på Bud­dhi­stisk Cen­ter få et ind­blik i bud­dhis­men og dens sa­er­li­ge fo­kus på me­di­ta­tion. Her kan man op­le­ve det tra­di­tio­nelt udsmyk­ke­de cen­ter. Hver hal­ve ti­me vil der va­e­re et kort fored­rag, og ef­ter­føl­gen­de kan man va­e­re med til at me­di­te­re. Bud­dhi­stisk Cen­ter Kø­ben­havn Sva­ne­møl­le­vej 56, 2100 Kbh Ø Kl. 18-00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.