En tur i mo­ske

Berlingske Tidende - - KAEMPE GUIDE TIL KULTURNATTEN -

Hos Is­la­misk Tros­sam­fund åb­ner de den­ne af­ten dø­re­ne, så nys­ger­ri­ge kan op­le­ve, hvad det vil si­ge at va­e­re mus­lim i Dan­mark. Man kan stil­le spørgs­mål om alt, hvad man har lyst til. I lø­bet af af­te­nen er der lagt op til åben di­a­log, og man kan lyt­te til ko­r­an­re­ci­ta­tion. Børn er me­get vel­kom­ne, og der vil va­e­re sjov for de yng­ste. Bli­ver man små­sul­ten, by­des der på pan­de­ka­ger, varm ka­kao og små hap­se­re. Det Is­la­mi­ske Tros­sam­fund i Dan­mark Dort­hea­vej 45, 2400 Kbh V Kl. 18-23

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.