Lut­her på ny

Berlingske Tidende - - KAEMPE GUIDE TIL KULTURNATTEN -

Den­ne af­ten kan man op­le­ve hi­sto­ri­en om Mar­tin Lut­her på en helt ny må­de. I an­led­nin­gen af 500-året for re­for­ma­tio­nen har sku­e­spil­le­ren Cas­per Koch la­vet en helt sa­er­lig kir­ke­forta­el­ling om Mar­tin Lut­her. Hi­sto­ri­en er byg­get op som et tra­di­tio­nelt fored­rag, men forta­el­lin­gen gø­res le­ven­de og spa­en­den­de med hja­elp fra en ra­ek­ke sku­e­spil­le­re. Af­te­nen af­run­des med en gud­stje­ne­ste, hvor der ude­luk­ken­de syn­ges san­ge af Lut­her. Na­za­ret Kir­ke Ry­es­ga­de 105 Kl. 18-23.15

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.