03 Kul­tur i tår­net

Berlingske Tidende - - KAEMPE GUIDE TIL KULTURNATTEN -

I som­mer åb­ne­de Kul­turtår­net på Knip­pels­bro ef­ter at ha­ve fun­ge­ret som kaf­festue for bro­pas­ser­ne. Nu er tår­net renove­ret, og det frem­står som et nyt ud­stil­lings­sted i by­en. Knip­pel­bros 80-års fød­sels­dag er her i cen­trum, og man kan få mas­ser af gam­le rø­ver­hi­sto­ri­er fra bro­ens historie. I tår­net kan man kom­me på en gu­i­det po­dwalk med anek­do­ter fra hav­nen. Hver ti­me bli­ver der ud­delt ho­ved­te­le­fo­ner, men man skal selv med­brin­ge sin smartp­ho­ne for at kun­ne lyt­te til po­dca­sten. Kul­turtår­net Knip­pels­bro­ga­de 2, Kbh K Kl. 18-00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.