Lys i mør­ket

Berlingske Tidende - - KAEMPE GUIDE TIL KULTURNATTEN -

I Søn­der­mar­ken ta­en­des lan­ter­ner ved mør­kets frem­brud, og i den an­mel­der­ro­ste Hiros­hi Sam­bu­i­chi-ud­stil­ling i Ci­ster­ner­ne vil der li­ge­le­des va­e­re sa­er­li­ge ly­sin­stal­la­tio­ner på af­te­nen. Un­der kyn­dig vej­led­ning af ar­ki­tekt Gitte Mat­hi­a­sen kan man klip­pe, kli­stre og prø­ve kra­ef­ter med ori­ga­mi, og det er mu­ligt at la­ve sin egen lan­ter­ne. Et ja­pansk fol­ke­køk­ken sør­ger for la­ek­ke­ri­er, så man kan få stil­let sul­ten ef­ter at ha­ve ud­for­sket ud­stil­lin­gen un­der jor­den. Ci­ster­ner­ne Søn­der­mar­ken, Fre­de­riks­berg Kl. 18-00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.