03 Fi­lo­so­fi og fa­el­les­sang

Berlingske Tidende - - KAEMPE GUIDE TIL KULTURNATTEN -

Ho­ved­bi­bli­o­te­ket har mu­sik, lit­te­ra­tur, fi­lo­so­fi og hem­me­lig­he­der på pro­gram­met. Fle­re gan­ge i lø­bet af af­te­nen er der fa­el­les­sang, hvor al­le op­for­dres til at skrå­le med, og kl. 20 ind­ta­ger mu­si­ke­ren Adi Zuka­novic sce­nen. I bi­bli­o­te­kets små af­kro­ge kan man la­de sig fø­re ind i bl.a. Ki­er­ke­gaards og Nietzs­ches uni­ver­ser, el­ler man kan ud­for­dre si­ne for­dom­me på Men­ne­ske­bi­bli­o­te­ket, hvor bl.a. en hjem­løs og en ho­mo­seksu­el er til ud­lån. Kø­ben­havns Ho­ved­bi­bli­o­tek Krystal­ga­de 15, Kbh K Kl. 18-00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.