05 Mu­se­um med mu­sik i

Berlingske Tidende - - KAEMPE GUIDE TIL KULTURNATTEN -

Man kan trut­te i trom­pe­ter, kram­me cel­lo­er, bla­e­se i tu­ba­er og lyt­te til blø­de to­ner på Fre­de­riks­berg, hvor Kø­ben­havns mest mu­si­kal­ske mu­se­um hol­der åbent hus. Her er ak­ti­vi­te­ter for he­le fa­mi­li­en, og Kal­le Mat­hie­sen fra Ra­masjang samt ja­zzpi­a­nist Hen­rik Gun­de står for un­der­hold­nin­gen. I ud­stil­lin­gen er der skat­tej­agt for un­ger­ne og rig mu­lig­hed for at bli­ve klo­ge­re på al­ver­dens in­stru­men­ter – bl.a. et selv­spil­len­de kla­ver. Mu­sikmu­se­et Ro­se­nørns Al­lé 22, Fre­de­riks­berg C Kl. 18-00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.