01 Dan­se­trin og pig­t­rå­ds­mu­sik

Mu­sik og sce­ne

Berlingske Tidende - - KAEMPE GUIDE TIL KULTURNATTEN -

Pig­t­rå­ds­mu­sik­ken strøm­mer ud af højt­ta­ler­ne på Ar­bej­der­mu­se­et, hvor ti­den skru­es til­ba­ge til 1950er­ne. På de bo­ne­de gul­ve er der dan­se­un­der­vis­ning fra kl. 18.30, og her kan bå­de sto­re og små la­e­re hand ji­ve og stroll. Mor­ten Wit­tro­ck Band og en sa­er­lig ga­est sør­ger for li­vemu­sik fra kl. 19. Når ma­ven knur­rer, kan man ta­ge en pau­se fra dan­sen og for­sy­ne sig med gul­la­s­chsup­pe for en flad halv­tred­ser i mu­se­ets gård. Ar­bej­der­mu­se­et Rø­mers­ga­de 22, Kbh K Kl. 18-00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.